Strączkowe

 

                                          Florone * - nie mieszać z nawozami azotowymi.

Bor * - stosować według zaleceń producenta.                                 Molibden ** - stosować według zaleceń producenta. 

  • Do każdego oprysku zalecamy stosować produkt Tron pH w dawce 100ml/100l wody w celu poprawienia właściwości cieczy roboczej.
  • Do każdego oprysku zalecamy dodawać nawóz Microcat Mg w dawce 0,7 - 1,0 l/ha (maksymalnie 0,5l/100l wody) - poza opryskiem gdzie jest stosowany Kelik K-Si.