Żyto / Pszenżyto

 

 Florone * - nie mieszać z nawozami azotowymi.

  • Do każdego oprysku zalecamy stosować produkt Tron pH w dawce 100ml/100l wody w celu poprawienia właściwości cieczy roboczej.
  • Do każdego oprysku zalecamy dodawać nawóz Microcat Mg w dawce 0,7 - 1,0 l/ha.