Solucat paleta uniwersalna

 

Gama łatwo rozpuszczalnych krystalicznych nawozów przeznaczonych do dolistnego uzupełniania nawożenia podstawowego w uniwersalnych kompozycjach bez względu na rodzaj rośliny uprawnej. Możliwość stosowania w fertygacji.