Microcat ZYT

 

Microcat ZYT - NAWÓZ WE
ŚWIADECTWO KWALIFIKACJI PRODUKTU DO STOSOWANIA W ROLNICTWIE EKOLOGICZNYM NR NE/435/2018

  Mieszanina mikroskładników pokarmowych manganu (Mn) i cynku (Zn) anion chlorkowy

SKŁAD:
- Mangan rozpuszczalny w wodzie ……………….    1,50 %
   - Cynk rozpuszczalny w wodzie ………………….     0,50 %

OPIS PRODUKTU:

Microcat ZYT jest nawozem stosowanym jako korektor niedoborow na bazie cynku i manganu w postaci mineralnej. Microcat ZYT wpływa na żywotność pyłku, sztywność łodyg oraz wykorzystanie azotu.
MANGAN:
jest  najważniejszym katalizatorem w cyklu Krebsa, który warunkuje przyswajalność CO2 i intensywność fotosyntezy. Poza tym jest regulatorem i stymulatorem wzrostu, bierze udział w syntezie białek i witaminy C oraz warunkuje trwałość chlorofilu. Niedobory manganu są przyczyną zaburzeń wzrostu i rozwoju roślin, powodują obniżenie ich odporności na działania agrofagów oraz znacznie obniżają wysokość plonów oraz jakość ziarna. 

Działa antystresowo i poprawia odpornośc roślin na choroby wywoływane przez patogeny grzybowe i bakteryjne.

Nawóz przeznaczony do stosowania:

* uprawy polowe,
* warzywa gruntowe i pod osłonami,
* drzewa owocowe,
* w pielęgnacji roślin ozdobnych i pokojowych.

ZALECANE STĘŻENIE CIECZY ROBOCZEJ:

* 0,1 %- 0,15% (1-1,5 L/ 1000 L WODY)
Dawkę należy dostosować do zapotrzebowania rośliny i ilości wykorzystanej wody.

* Ciecz robocza powinna posiadać pH w granicach 6,5 - 6,8.
* Zabieg powinien być wykonywany w godzinach wieczornych, temperatura powietrza w granicach 12- 15 oC.
* Liście roślin powinny być bardzo dokładnie pokryte cieczą roboczą.
* Preparat nie można mieszać z innymi substancjami o pH silnie zasadowym, kwaśnym lub konsystencji oleistej.