Microcat TEN

 

Microcat TEN - NAWÓZ WE
ŚWIADECTWO KWALIFIKACJI PRODUKTU DO STOSOWANIA W ROLNICTWIE EKOLOGICZNYM NR NE/434/2018

  Mieszanina mikroskładników pokarmowych molibdenu (Mo) i cynku (Zn) anion chlorkowy

SKŁAD:
- Molibden rozpuszczalny w wodzie ……………….    0,05 %
   - Cynk rozpuszczalny w wodzie ………………….     1,95 %

OPIS PRODUKTU:

Microcat TEN jest nawozem stosowanym jako korektor niedoborow na bazie cynku i molibdenu w postaci mineralnej, co pozwala na skuteczną absorpcję tych składników.
 

Molibden (Mo) dostarczany w nawozie Microcat TEN korzystnie wpływa na wielkość i jakość plonu, m.in. na: 

  • efektywniejsze wykorzystanie azotu pobranego przez rośliny w postaci nawozów mineralnych
  • zwiększenie produkcji biomasy oraz poprawienie parametrów jakościowych plonu (np. wyższa zawartość azotu białkowego, niższa zawartość azotanów) 
  • wspomaganie tworzenia brodawek korzeniowych u roślin strączkowych – wiązanie azotu atmosferycznego
  • udział w prawidłowej budowie organów wegetatywnych roślin, a zwłaszcza liści (np. zapobiega powstawaniu „biczykowatości liści” u kalafiora)
  • udział w przygotowaniu roślin do spoczynku zimowego i poprawa zimotrwałości roślin
  • zwiększenie odporności roślin na czynniki stresowe.

Działa antystresowo i poprawia odpornośc roślin na choroby wywoływane przez patogeny grzybowe i bakteryjne.

Nawóz przeznaczony do stosowania:

* uprawy polowe,
* warzywa gruntowe i pod osłonami,
* drzewa owocowe,
* w pielęgnacji roślin ozdobnych i pokojowych.

ZALECANE STĘŻENIE CIECZY ROBOCZEJ:

* 0,2 %- 0,3% (2-3 L/ 1000 L WODY)
Dawkę należy dostosować do zapotrzebowania rośliny i ilości wykorzystanej wody.

* Ciecz robocza powinna posiadać pH w granicach 6,5 - 6,8.
* Zabieg powinien być wykonywany w godzinach wieczornych, temperatura powietrza w granicach 12- 15 oC.
* Liście roślin powinny być bardzo dokładnie pokryte cieczą roboczą.
* Preparat nie można mieszać z innymi substancjami o pH silnie zasadowym, kwaśnym lub konsystencji oleistej.