Razormin

 

 

PREPARAT DOLISTNY, zawierający kompleks substancji aktywujących: aminokwasy, polisacharydy i fitohormony. Doskonały do stosowania przy produkcji rozsady warzyw, a szczególnie tych gatunków, które charakteryzują się wrażliwym systemem korzeniowym (np. ogórek). Możliwość aplikacja dolistnej, podlewania, moczenia nasion i rozsady.

Rekomendowany do upraw:
warzyw, owoców miękkich, buraków cukrowych, ziemniaków i roślin ozdobnych.

Skład:
polisacharydy - 3%
- wolne aminokwasy - 7%
- materia organiczna - 25%
- azot całkowity - 4%
  w tym:
  - azot w formie amonowej - 1%
  - azot w formie azotanowej - 0,9%
  - azot w formie organicznej - 2,1%
- fosfor w formie tlenkowej (P2O5) - 4%
- potas w formie tlenkowej (K2O) - 3%
- bor (B) - 0,1%
- cynk (Zn) - 0,085%
- mangan (Mn)  - 0,1%
- miedź (Cu) - 0,02%
- molibden (Mo) - 0,01%
- żelazo - 0,4%

Dawki i zalecenia stosowania:
ROŚLINY POLOWE:
Zalecana dawka: 0,5-1,0 l/ha
Zalecana ilość wody: 200-250 l.
Opryskiwać od fazy 3-5 liści właściwych z możliwością powtórzenia aplikacji w odstępnie minimum 14 dni.
WARZYWNICTWO, ROŚLINY JAGODOWE I OZDOBNE:
Zalecana dawka: 2-4 l/ha (dostosować dawkę do ilości wody).
Zalecana ilość wody: 400-800 l.
Opryskiwać od fazy 3-4 liści właściwych, zabieg można powtarzać 4-krotnie w odstępach 14-20 dniowych w okresie wegetacji.
Można stosować w formie zaprawiania lub moczenia nasion - dawka: 50-75 ml/100 kg, a także w formie zanurzenia korzeni – dawka: 50-100 ml/100 wody.
W produkcji rozsady: podlewanie roztworem o stężeniu 1% lub oprysk dolistny 0,3% (regularne zabiegi wykonywać co 7-14 dni).

EFEKTY STOSOWANIA PREPARATU
* Zwiększona odporność roślin na czynniki stresowe.
* Stymuluje rozwój systemu korzeniowego, co ułatwia aklimatyzację rozsady na miejscu stałym.
* Przyspiesza i wyrównuje wschody roślin, zapewniając dobrą zdrowotność w początkowych fazach rozwoju.
* Korzystnie wpływa na objętość bryły korzeniowej, poprawiając tym samym przyswajanie składników pokarmowych.
* Stymuluje rozwój części wegetatywnych.
* Wpływa korzystnie na rozwój mikroorganizmów glebowych, które są niezbędne w przemianach azotu w glebach ubogich w próchnicę.