Raykat Final

 

 

PŁYNNY PREPARAT do stosowania dolistnego, działający jako aktywator końcowego wzrostu roślin. Umożliwia uzyskanie plonu o wyższej jakości, lepszej zdrowotności i optymalnych parametrach handlowych.

Rekomendowany do upraw: 
rolniczych, warzywniczych, sadowniczych i owoców miękkich.

Skład:
- polisacharydy - 15%   
- witaminy - 0,1%
- wolne aminokwasy - 4%
- azot całkowity (N) - 3%
- potas w formie tlenkowej (K2O) - 6%
- żelazo (Fe) EDDHA - 0,1%
- mangan (Mn) EDTA - 0,07%
- molibden (Mo) rozpuszczalny w wodzie - 0,01%
- cynk (Zn) EDTA - 0,02%

EFEKTY STOSOWANIA PREPARATU: 
* Lepsza zdrowotność roślin w końcowej fazie uprawy – zwiększenie tolerancji na stresy.
* Wzrost zawartości cukru w ziarnie i bulwie.
* Poprawa parametrów aromatycznych i cukrowych w owocach i warzywach.
* Polepszenie możliwości przechowalniczych owoców i warzyw.