Microcat Zn-Mn

 

 

Płynny nawóz dolistny, stworzony w celu ograniczenia niedoboru substancji w roślinach. Zawiera specjalnie stworzony kompleks elementów, które pobudzają roślinę i są dla niej źródłem energii. Mimo, że mikroelementy potrzebne są roślinom w bardzo małych ilościach, ich niedobór może być czynnikiem ograniczającym plonowanie. Mikroelementy stosujemy w przypadku niskiej zasobności gleby w te składniki, niskiego pH lub w przypadku uzupełnienia nawożenia podstawowego.

Rekomendowany do upraw: 
rośliny rolnicze, warzywnicze i sadownicze.

Skład (% w/v):
- cynk (Zn) - 11,7%
- mangan (Mn) - 7,3%
- azot całkowity (N) - 8,8%
- wolne aminokwasy - 2,9%
- materia organiczna - 19%

Dawki i zalecenia stosowania:
ROŚLINY POLOWE:
Zalecana dawka: 0,7-1,0 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-250 l.
WARZYWNICTWO:
Zalecana dawka: 1-2 l/ha.
Zalecana ilość wody: 300-500 l.
ROŚLINY SADOWNICZE I JAGODOWE:
Zalecana dawka: 1,5-3 l/ha.
Zalecana ilość wody: 400-800 l.
Dostosować dawkę proporcjonalnie do ilości wody.

EFEKTY STOSOWANIA PREPARATU:
* Szybkie przyswojenie mikroelementów dzięki obecności wolnych aminokwasów.
* Większa odporność na stresy abiotyczne.
* Aktywacja enzymów odpowiedzialnych za przemiany azotu i produkcję asymilatów.
* Intensywne pobieranie składników mineralnych i efektywne ich wykorzystanie.
* Prawidłowy rozwoju systemu korzeniowego oraz części nadziemnej poprzez zwiększenie aktywności fitohormonów i zwiększenie wydajności fotosyntezy.