Microcat MG

 

 

PŁYNNY NAWÓZ DOLISTNY stworzony w celu uzupełniania i zapobiegania niedoborom magnezu w roślinach. Microcat Mg dzięki wysokiej zawartości magnezu pozwala w krótkim czasie na pobranie i wykorzystanie składników mineralnych z gleby. Zapotrzebowanie na magnez przez rośliny występuje przez cały okres wegetacji, musimy zatem dostarczyć go w ilości pokrywającej potrzeby życiowe uprawianych roślin.

Rekomendowany do upraw: 
rośliny rolnicze, warzywnicze, sadownicze i owoce miękkie.

Skład (% w/v): 
- magnez (MgO) - 10%
- azot całkowity (N) - 8%
- wolne aminokwasy - 2,6%
- materia organiczna  - 7%.

Dawki i zalecenia stosowania: 
ROŚLINY POLOWE: 
Zalecana dawka: 0,7-1,0 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-250 l.
WARZYWNICTWO: 
Zalecana dawka: 1-2 l/ha.
Zalecana ilość wody: 300-500 l.
ROŚLINY SADOWNICZE I JAGODOWE: 
Zalecana dawka: 1,5-3 l/ha.
Zalecana ilość wody: 400-800 l.
Dostosować dawkę proporcjonalnie do ilości wody.

EFEKTY STOSOWANIA PREPARATU
* Poprawa dynamiki wzrostu rośliny.
* Sprawne funkcjonowanie systemu korzeniowego w zakresie pobieranie składników mineralnych i wody oraz zwiększona tolerancja na krótkookresowe susze.
* Zwiększona tolerancja na stresy biotyczne i niskie temperatury.
* Wzrost fizycznej wartości plonu.
* Poprawa jakości konsumpcyjnej, paszowej i przetwórczej.