Kelkat FE

 

SYPKI NAWÓZ monoskładnikowy do ograniczania niedoborów żelaza w formie łatwo przyswajalnej dla roślin. Nawóz zalecany w okresach intensywnego wzrostu roślin oraz fazach krytycznych. Zapobiega powstaniu i szybko likwiduje objawy niedoboru żelaza. Żelazo bierze udział w fotosyntezie i oddychaniu oraz redukcji azotanów..

Rekomendowany do upraw: 
roślin rolniczych, warzyw, drzew i krzewów owocowych, truskawek, winorośli, roślin ozdobnych.

Skład (m/m %):
żelazo (Fe) EDDHA - 6%
w tym:
- w postaci orto-orto - 4,8%

Dawki i zalecenia stosowania:
ROŚLINY ROLNICZE:
Zalecana dawka: 0,5-1 kg/ha (dostosować dawkę do ilości wody).
Zalecana ilość wody: 200-300 l.
WARZYWNICTWO:
Zalecana dawka: 1-2 kg/ha (dostosować dawkę do ilości wody).
Zalecana ilość wody: 300-500 l.
Opryskiwać od fazy 4-5 liści właściwych, a zwłaszcza w okresie intensywnego wzrostu i dojrzewania owoców.
SADOWNICTWO I ROŚLINY JAGODOWE:
Zalecana dawka: 1-3 kg/ha (dostosować dawkę do ilości wody).
Zalecana ilość wody: 400-800 l.
Opryskiwać w fazie dojrzałego pąka kwiatowego oraz w czasie dojrzewania owoców.

EFEKTY STOSOWANIA PREPARATU
* Szybkie uzupełnienie niedoborów żelaza bez wprowadzenia substancji balastowych.
* Lepsza zdrowotność roślin – wzrost odporności na choroby i chlorozy wpływające na jakość plonu.
* Efektywna stymulacja procesów życiowych roślin.
* Zapewnia zbudowanie zdrowego aparatu asymilacyjnego.
* Umożliwia zwiększenie plonów oraz poprawę ich jakości (lepsze wykształcenie i wybarwienie części nadziemnej).