Kelik K-Si

 

 

PŁYNNY NAWÓZ DOLISTNY zawierający związek krzemu (w formie krzemionki) i potasu (w formie węglanu potasu). Produkt przeznaczony do wzmacniania struktur rośliny odpowiedzialnych za tworzenie mechanizmów odpornościowych oraz stymulacji procesów życiowych upraw.

Rekomendowany do upraw:
zbóż, traw, warzyw, owoców, jagodników.

Skład:
- potas w formie tlenkowej (K2O) - 20 %
- krzem w formie tlenkowej (SiO2) - 13%
- EDTA - 2%

Dawki i zalecenia stosowania:
ROŚLINY POLOWE:
ZBOŻA OZIME
- jesienią w fazie 4-8 liści – dawka: 0,5 l/ha
- wiosną od fazy krzewienia do fazy kłoszenia - dawka 0,5-1 l/ha
ZBOŻA JARE
- w fazie 4-8 liści – dawka: 0,5 l/ha
- od fazy krzewienia do początku kłoszenia – dawka 0,5-1 l/ha
KUKURYDZA
- w fazie 3-6 liści – dawka: 1 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-250 l.
WARZYWNICTWO:
Zalecana dawka: 0,5-1 l/ha (dostosować dawkę do ilości wody).
Zalecana ilość wody: 300-500 l.
CEBULOWATE, KAPUSTOWATE, KORZENIOWE:
Opryskiwać w początkowych fazach wegetacji (3 zabiegi co 10-14 dni)
PSIANKOWATE, DYNIOWATE:
Przed i po kwitnieniu oraz dwukrotnie w fazie dojrzewania owoców (3-4 zabiegi co 10-14 dni)
W PRODUKCJI ROZSADY:
podlewanie roztworem o stężeniu 0,2-0,5% lub oprysk dolistny 0,15-0,25%.
TRAWY:
- opryskiwać w okresie od wiosny do jesieni w odstępie 30-60 dni – dawka: 4-8 l/ha
Zalecana ilość wody: 200-400 l.

EFEKTY STOSOWANIA PREPARATU
Wysycenie tkanek roślinnych krzemionką umożliwia utworzenie warstwy ochronnej, pomagającej zabezpieczyć komórki przed działaniem grzybów i szkodników (utrudnione wnikanie w roślinę agrofagów).
Liście bogate w krzem absorbują więcej promieni słonecznych – poprawa architektury łanu.
Zwiększa wydajność fotosyntezy – usztywnia liście i wydłuża ich żywotność.
Zmniejsza wartość współczynnika transpiracji – mniejsza presja stresu wodnego, lepszy wzrost korzeni, mniejsze parowanie.
Poprawia odporność na wyleganie.
Łagodzi toksyczność metali ciężkich.
Umożliwia osiągnięcie wyższych plonów.