Humicop

 

 

PŁYNNY KONDYCJONER GLEBY pochodzenia mineralnego. Źródłem kwasów humusowych wchodzących w skład preparatu są leonardyty. Minerały te, dzięki zawartości kwasów próchnicznych o dużej aktywności, stosowane są do produkcji środków rekultywujących oraz kondycjonujących gleby. Produkt spełnia normy do stosowania w rolnictwie ekologicznym, zgodnie z Rozporządzeniem Rady (WE) nr 834/2007.

Rekomendowany do upraw: 
rolniczych, warzywniczych, sadowniczych, owoców miękkich, roślin ozdobnych, trawników oraz boisk sportowych.

Skład:
Całkowity ekstrakt kwasów humusowych - 15%
w tym:
- kwasy huminowe - 11%
- kwasy fulwowe - 4%

Dawki i zalecenia stosowania:
Preparat powinien być zawsze rozcieńczony niezbędną ilością wody (w zależności od uprawy i dawki preparatu ilość cieczy roboczej powinna wynosić 200-500 l/ha).
ROŚLINY POLOWE:
Zalecana dawka: 25-50 l/ha na rok
Dawkę rozłożyć na 2-4 zabiegi.
Pierwsza dawka powinna stanowić ¼ całkowitej.
WARZYWNICTWO:
Uprawy w polu: 30-80 l/ha na rok.
Zalecana dawka w uprawach szklarniowych : 100 l/ha na rok.
Dawkę rozłożyć na 3-4 zabiegi.
Pierwsza dawka powinna stanowić ¼ całkowitej.
ROŚLINY SADOWNICZE I JAGODOWE:
Zalecana dawka: 30-80 l/ha na rok.
Dawkę rozłożyć na 3-4 zabiegi.
Pierwsza dawka powinna stanowić ¼ całkowitej. Preparat stosować w pierwszej połowie wegetacji.
TRAWY, POLA GOLFOWE, BOISKA
Zalecana dawka: 50-100 l/ha na rok.
Pierwszą dawkę zastosować przed wysiewem trawy. Później od marca do lipca, raz w miesiącu w jednorazowej dawce 10-20 l/ha.

EFEKTY STOSOWANIA PREPARATU
Żyzna gleba o luźniejszej strukturze.
* Lepszy dostęp rośliny do wody i wysokoefektywnych składników pokarmowych, co przyczynia się do budowy silnego systemu korzeniowego.
* Poprawa stosunków powietrzno-wodnych i cieplnych gleby.
* Podlewanie lub oprysk roślin ekstraktem z kwasów próchnicznych zapewnia optymalne środowisko dla wzrostu korzeni, zmniejsza zasolenie gleby oraz wpływa na rozwój pożytecznych mikroorganizmów glebowych.
* Kwasy humusowe stosowane przed siewem lub sadzeniem roślin  korzystnie wpłyną na dostępność składników pokarmowych i wody w początkowej fazie rozwoju oraz zmniejszą szkodliwy wpływa na roślinę substancji toksycznych.

 

PŁYNNY KONDYCJONER GLEBY pochodzenia mineralnego. Źródłem kwasów humusowych wchodzących w skład preparatu są leonardyty. Minerały te, dzięki zawartości kwasów próchnicznych o dużej aktywności, stosowane są do produkcji środków rekultywujących oraz kondycjonujących gleby. Produkt spełnia normy do stosowania w rolnictwie ekologicznym, zgodnie z Rozporządzeniem Rady (WE) nr 834/2007.

Rekomendowany do upraw: 
rolniczych, warzywniczych, sadowniczych, owoców miękkich, roślin ozdobnych, trawników oraz boisk sportowych.

Skład:
Całkowity ekstrakt kwasów humusowych - 15%
w tym:
- kwasy huminowe - 11%
- kwasy fulwowe - 4%

Dawki i zalecenia stosowania:
Preparat powinien być zawsze rozcieńczony niezbędną ilością wody (w zależności od uprawy i dawki preparatu ilość cieczy roboczej powinna wynosić 200-500 l/ha).
ROŚLINY POLOWE:
Zalecana dawka: 25-50 l/ha na rok
Dawkę rozłożyć na 2-4 zabiegi.
Pierwsza dawka powinna stanowić ¼ całkowitej.
WARZYWNICTWO:
Uprawy w polu: 30-80 l/ha na rok.
Zalecana dawka w uprawach szklarniowych : 100 l/ha na rok.
Dawkę rozłożyć na 3-4 zabiegi.
Pierwsza dawka powinna stanowić ¼ całkowitej.
ROŚLINY SADOWNICZE I JAGODOWE:
Zalecana dawka: 30-80 l/ha na rok.
Dawkę rozłożyć na 3-4 zabiegi.
Pierwsza dawka powinna stanowić ¼ całkowitej. Preparat stosować w pierwszej połowie wegetacji.
TRAWY, POLA GOLFOWE, BOISKA
Zalecana dawka: 50-100 l/ha na rok.
Pierwszą dawkę zastosować przed wysiewem trawy. Później od marca do lipca, raz w miesiącu w jednorazowej dawce 10-20 l/ha.

EFEKTY STOSOWANIA PREPARATU
Żyzna gleba o luźniejszej strukturze.
* Lepszy dostęp rośliny do wody i wysokoefektywnych składników pokarmowych, co przyczynia się do budowy silnego systemu korzeniowego.
* Poprawa stosunków powietrzno-wodnych i cieplnych gleby.
* Podlewanie lub oprysk roślin ekstraktem z kwasów próchnicznych zapewnia optymalne środowisko dla wzrostu korzeni, zmniejsza zasolenie gleby oraz wpływa na rozwój pożytecznych mikroorganizmów glebowych.
* Kwasy humusowe stosowane przed siewem lub sadzeniem roślin  korzystnie wpłyną na dostępność składników pokarmowych i wody w początkowej fazie rozwoju oraz zmniejszą szkodliwy wpływa na roślinę substancji toksycznych.