Florone

 

Nawóz dolistny działający jak inhibitor, który reguluje wzrost wegetatywny, stwarzając lepsze warunki do kwitnienia oraz dojrzewania owoców. Preparat stosujemy na całkowicie zdrowe rośliny w dobrej kondycji. W ZALEŻNOŚCI OD GATUNKU ROŚLINY UPRAWNEJ APLIKACJA FLORONE PRZYNOSI INNE KORZYŚCI.

Rekomendowany do upraw:
* rzepaku, zbóż, buraków cukrowych,
* roślin psiankowatych, dyniowatych,
* owoców miękkich, roślin ozdobnych (kwiatów)

Skład:
- wolne aminokwasy - 4%
- materia organiczna - 8%
- azot całkowity (N) - 1%
- fosfor w formie tlenkowej (P2O5) - 10%
- potas w formie tlenkowej (K2O) - 10%
- bor (B) - 0,25%
- molibden (Mo) - 0,20%
Szczegółowy zestaw czynników mających wpływ na działanie preparatu jest tajemnicą producenta.

Dawki i zalecenia stosowania:
ROŚLINY POLOWE:
ZBOŻA OZIME I JARE:
- w fazie krzewienia (w ozimych tylko wiosną) BBCH 25-30 - dawka: 0,15-0,2 l/ha
- w fazie strzelania w źdźbło BBCH 32-37 - dawka 0,15-0,3 l/ha
RZEPAK OZIMY:
- stosować wiosną w jednej lub dwóch dawkach pomiędzy fazami BBCH 32-60 – dawka jednorazowa 0,2-0,3 l/ha
RZEPAK JARY:
- 5-7 liści – dawka (BBCH 15-17) 0,2-0,3 l/ha
- rozwój pąków kwiatowych (BBCH 50-60) – dawka 0,2-0,3 l/ha.
BURAK CUKROWY:
- 30 dni przed zbiorem – dawka: 0,3-0,5 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-250 l.
WARZYWNICTWO:
DYNIOWATE:
- w okresie kwitnienia i zawiązywania owoców 2-3 zabiegi w jednorazowych dawkach 0,4-0,75 l/ha
PSIANKOWATE:
- w okresie od początku kwitnienia do zawiązywania owoców, co 7-10 dni w dawkach 0,4-0,75 l/ha
Zalecana ilość wody: 300-500 l.
Dostosować dawkę proporcjonalnie do ilości wody.
ROŚLINY OZDOBNE:
Opryskiwać lub nawadniać w okresie poprzedzającym kwitnienie oraz w trakcie kwitnienia cieczą roboczą w stężeniu 0,1-0,2%.
ROŚLINY JAGODOWE:
Opryskiwać  lub nawadniać w okresie kwitnienia i zawiązywania owoców 2-3 zabiegi w jednorazowych dawkach 0,5-1 l/ha.
Zalecana ilość wody: 400-800 l.
Dostosować dawkę proporcjonalnie do ilości wody.

EFEKTY STOSOWANIA PREPARATU
W roślinach dyniowatych i psiankowatych:
wyhamowanie wzrostu wegetatywnego (przyrost masy zielonej), indukcja procesów kwitnienia, zmniejszenie długości międzywęźli, polepszenie wypełnienia owoców i skrócenie czasu dojrzewania.
W zbożach:
usztywnienie łodygi (większa średnica i grubość) i skrócenie międzywęźli – zapobieganie wyleganiu, poprawa krzewienia.
W rzepaku:
poprawa kwitnienia, większa ilość wiązanych łuszczyn.
W owocach miękkich:
indukcja kwitnienia, krótszy czas dojrzewania, poprawa jakości plonów.
W kwiatach:
większa liczba pąków kwiatowych, dłuższa żywotność kwiatostanu, intensywniejsza barwa liści, lepiej rozwinięty system korzeniowy (więcej korzeni czepnych)