Cator CA

 

 

PŁYNNY KONDYCJONER GLEBY o wysokiej zawartości składników pochodzenia organicznego, wzbogacony o wapń i azot. Wspomaga rozwój drobnoustrojów glebowych. Pomaga regulować odczyn gleby, co decyduje o zawartości przyswajalnych form składników mineralnych i zmniejszeniu występujących antagonizmów.

Rekomendowany do upraw:
rolniczych, warzywniczych, sadowniczych, owoców miękkich, roślin ozdobnych.

Skład:
- azot całkowity - 7%
- wapń w formie tlenkowej (CaO) - 10%
- materia organiczna - 30%
  w tym:
- kwasy fulwowe - 20%

Dawki i zalecenia stosowania:
Preparat powinien być zawsze rozcieńczony  niezbędną ilością wodą. Ilość cieczy roboczej w zabiegach doglebowych powinna wynosić 200-500 l.
ROŚLINY POLOWE:
Zalecana dawka: 30-60 l/ha na rok.
Dawkę rozłożyć na 2-3 zabiegi.
Pierwsza dawka powinna stanowić ¼ całkowitej.
WARZYWNICTWO:
Uprawy w polu: 80-100 l/ha na rok.
Zalecana dawka w uprawach szklarniowych: 100 l/ha na rok.
Dawkę rozłożyć na 3-4 zabiegi.
Pierwsza dawka powinna stanowić ¼ całkowitej.
ROŚLINY SADOWNICZE I JAGODOWE:
Zalecana dawka 80-100 l/ha na rok.
Dawkę rozłożyć na 3-4 zabiegi.
Pierwsza dawka powinna stanowić ¼ całkowitej.
Preparat stosować w pierwszej połowie wegetacji.
TRAWY, POLA GOLFOWE, BOISKA
Zalecana dawka 50-100 l/ha na rok.
Pierwszą dawkę zastosować przed wysiewem trawy.
Później od lipca raz w miesiącu w jednorazowej dawce 10-20l/ha.

EFEKTY STOSOWANIA PREPARATU:
* Poprawa struktury gleby (gruzełki), zwiększenie pojemności sorpcyjnej oraz polepszenie właściwości buforujących.
* Polepszenie parametrów fizycznych i chemicznych zapewniających optymalne warunki rozwoju strefy korzeniowej.
* Poprawa stosunków powietrzno-wodnych i cieplnych gleby.
* Aktywacja niedostępnych składników pokarmowych.
* Zapobiega zakwaszeniu gleb i jej degradacji.