Biocat 15

 

 

PŁYNNY KOREKTOR PRÓCHNICY gleby i podłoży ogrodniczych pochodzenia organicznego (roślinnego). Formuła preparatu zapewnia doskonałą rozpuszczalność, dzięki czemu nadaje się do stosowania we wszystkich rodzajach systemów nawadniających. Zalecany do stosowania w uprawie roślin o wysokich wymaganiach w stosunku do żyzności i zasobności gleb (truskawka, seler, kapustne) oraz na glebach ubogich w próchnicę. Biocat-15 był pionierskim produktem tego typu w Hiszpanii i do dziś jest jednym z najlepszych jakościowo produktów tego typu na świecie, o wysokiej efektywności stosowania. Produkt spełnia normy do stosowania w rolnictwie ekologicznym, zgodnie z Rozporządzeniem Rady (WE) nr 834/2007.

Rekomendowany do upraw: 
rolniczych, warzywniczych, sadowniczych, owoców miękkich, roślin ozdobnych, trawników oraz boisk sportowych.

Skład:
Całkowity ekstrakt kwasów humusowych - 15%
w tym:
- kwasy huminowe - 7%
- kwasy fulwowe - 8%

Dawki i zalecenia stosowania:
Preparat powinien być zawsze rozcieńczony niezbędną ilością wody (w zależności od uprawy i dawki preparatu ilość cieczy roboczej powinna wynosić 200-500 l/ha).
ROŚLINY POLOWE:
Zalecana dawka: 25-50 l/ha na rok
Dawkę rozłożyć na 2-4 zabiegi.
Pierwsza dawka powinna stanowić ¼ całkowitej.
WARZYWNICTWO:
Uprawy w polu: 30-80 l/ha na rok.
Zalecana dawka w uprawach szklarniowych : 100 l/ha na rok.
Dawkę rozłożyć na 3-4 zabiegi.
Pierwsza dawka powinna stanowić ¼ całkowitej.
ROŚLINY SADOWNICZE I JAGODOWE:
Zalecana dawka: 30-80 l/ha na rok.
Dawkę rozłożyć na 3-4 zabiegi.
Pierwsza dawka powinna stanowić ¼ całkowitej. Preparat stosować w pierwszej połowie wegetacji.
TRAWY, POLA GOLFOWE, BOISKA
Zalecana dawka: 50-100 l/ha na rok.
Pierwszą dawkę zastosować przed wysiewem trawy. Później od marca do lipca, raz w miesiącu w jednorazowej dawce 10-20 l/ha.

EFEKTY STOSOWANIA PREPARATU
Poprawa stabilności strukturalnej i żyzności gleby
* Poprawa właściwości fizycznych, chemicznych i biologicznych gleby – optymalne warunki wzrostu strefy korzeniowej.
* Lepsza przyswajalność przez roślinę składników pokarmowych zawartych w glebie.
* Poprawa stosunków powietrzno-wodnych i cieplnych gleby.
* Korzystny wpływ na rozwój mikroorganizmów glebowych, niezbędnych w procesach przemiany azotu.
* Zwiększenie efektywności zabiegów nawożenia.
* Umożliwia powstanie buforu dla substancji toksycznych, mających szkodliwy wpływ na wzrost, rozwój i jakość upraw.